Maatilayritys

Isäntäsuvun ja maatilan yhteinen matka alkoi vuonna 1844

Sukutilan nimi koostuu kahdesta osasta, todennäköisesti vanhasta miesnimestä Skari, sekä loppupäätteestä böle, joka tarkoitti kaukaista laidunmaata. Tilan vanhin säilynyt rakennus on päärakennus vuodelta 1846. Skarsbölella on monesti ollut kytkentä armeijaan, m.m. upseerin asuinpaikkana. Vuonna 1696 maatilasta tehtiin kornetin virka- asunto (luutnantti), kuningas Karl XI:n armeijauudistuksen yhteydessä 1694.

 

Maatila sijaitsee vanhan merenväylän varrella

Skarsbölea, kuten useimmat maatilat, mainitaan nimeltä Tenholan kirkon kirjoissa 1540- luvulta lähtien, kun kansankirjanpito alkoi. Maatilat böle– päätteellä perustettiin todennäköisesti 1300- luvulla, mahdollisesti jo ristiretkien jälkeen 1100- ja 1200- luvulla (Tenala sockens historia, 1938). Kymmenkunta pronssikauden kiviröykkiötä, mahdollisia hautoja, ajalta 1500 e.kr. löytyy lähimetsistä. Silloin meren pinta oli 12-15 m korkeammalla kuin tänään. Muinaisaika on aina läsnä.