Om gården

Gårdens och familjens gemensamma historia sedan 1844

Den gamla släktgårdens namn består av två delar, sannolikt det gamla mansnamnet Skari och slutändelsen böle, som i tiderna avsåg ”avlägsen betesmark”. Äldsta huset på gården idag är huvudbyggnaden från 1847. Gården har alltid haft en koppling till armen via bl.a. ryttare. År 1696 utsågs Skarsböle till militärt boställe för kornetten (löjtnant), i samband med kung Karl XI:s armereform i Finland, det s.k. indelningsverket 1694.

 

Vid en gammal farled

Skarsböle och de flesta andra gårdar i Tenala, nämns i kyrkoskatteböckerna vid namn sedan 1540- talet, då folkbokföringen inleddes. Gårdar med böle– ändelsen bildades eventuellt på 1300- talet, kanske redan efter korstågen på 1100- och 1200- talen (Tenala sockens historia, 1938). Ett tiotal stenformationer från bronsåldern på ca 1500- talet f.kr., idag 3000- 3500 år gamla, finns i närheten. Forntiden är alltid närvarande.