Husbondens klabbar

Augusti och september är bästa tiden att fylla på vedförrådet!

Då är björkklabbarna som torrast och vädret ofta fint. Det lönar sig alltid att vara ute i god tid före vintern. Ett hushåll annvänder i medeltal 5 löskubikmeter per år.

Björkklabbarna är ca 33 cm långa. En begränsad mängd 25 cm klabbar finns också. Tillverkningen sker på gården och leveransen med egna fordon. En billeverans rymmer 2-8 löskubikmeter. Minimileverans 2 löskubikmeter per kund. Fraktersättning tillkommer beroende på hemorten.

Vedklabbar är en lokal energiform. Trä är förnyelsebart och relativt ren energi, då träden enligt forskningsresultat binder mera koldioxid när de växer, än de avger när träet brinner. Vedeldning ger upphov till relativt små luftföroreningar, då vedens lagring och eldning utförs på rätt sätt.

Allmänna mått

1,0 lös- eller kastkubikmeter = 0,7 radad kubikmeter = 0,5 fast kubikmeter

(1 kubikmeter = 1 m x 1 m x 1 m)

Rätt lagrings- och förbränningssätt är speciellt viktigt i tätorter!

Vedeldning ger upphov till relativt små luftföroreningar, då vedens lagring och eldning utförs på rätt sätt. Moderna vedspisar kan också ha flera luftluckor för en renare förbränning. Kom ihåg sotningen på hösten!

Lagra klabbarna i vedlider eller garage, där de hålls torra. I augusti blir nattfukten så hög, att klabbarna lätt suger upp fukt på ytan. Klabbarna håller alltid samma fukthalt på ytan, som i den omgivande luften i lagringsutrymmet.

Ta in klabbarna 1-2 dygn i rumsvärme före eldningen. Ett dygn torde räcka om du haft dem i ett torrt lagringsutrymme. Ytfukten avdunstar och klabbarna värms upp, vilket gör att de tänder lättare och brinner renare från början.

Genom att elda varje dag hålls spisen varm och skorstenen torr, och du får en jämn värmeavgivning i rummet.

Ta kontakt

Har du frågor om bokning, upplevelsepaket eller annat, ring eller skicka e-post, så svarar vi så fort som möjligt! Vi behandlar dina frågor alltid konfidentiellt!

Peter@skarsbole.fi

040 559 5159

Hanne@skarsbole.fi

050 5741 740

2 + 3 =