Hösilage

På ett naturligt sätt

Hösilageförsäljningen började 2007 och övergången till ekoväxtodling är en naturlig utveckling. Vi satsar på anpassade och mångsidiga fröblandningar för får och hästar med stressmage, eller vilka lider av för högt socker. Balpartierna analyseras innan försäljning.

Först hjärnan, sedan järnet

I ekovallodlingen gödslar vi med ekogodkända gödselmedel, vilka inte innehåller fosfor. Ogräsbekämpningsmedel används inte, vilket bjuder på utmaningar och mekaniska bekämpningar, men det är en del av den ekologiska odlingsmetoden.

Mångsidig odling

Förutom gröngödslingsvallar, hösilage- och hövallar har vi skyddsremsor längs åkrar som gränsar till utfall, eller vilka är översvämningskänsliga. Sedan 2009 finns också mera omfattande skyddszonsavtal med Nylands Ely- central. Avtalsarealen för upprätthållande av landskapets och naturens mångfald är 9 ha (iståndsättning av gamla betesmarker). Viltåkrar finns på 4 ha.

Ta kontakt

Har du frågor om bokning, upplevelsepaket eller annat, ring eller skicka e-post, så svarar vi så fort som möjligt! Vi behandlar dina frågor alltid konfidentiellt!

Peter@skarsbole.fi

040 559 5159

Hanne@skarsbole.fi

050 5741 740

1 + 5 =